همیشه در کسب و کار خود به به دنبال بدست آوردت بیشترین سود هستیم غافل از اینکه آیا همه چیز سود است ؟ درست است بزرگترین هدف یک کسب و کار سود دهی می باشد اما این همه چیز نیست . شرکت هایی هستند که شاید بالاترین سود دهی را ندارند اما فاکتور هایی چون شهرت – کادر مجرب – کیفیت و … شرکت شمسا بزرگترین هدفش رضایت مندی مشتری و رساندن مشتری به بهترین نقطه آسایش از کار  می باشد.