معروف ترین استاندارهای سری ایزو

قسمت اول

ایزو سری 9000

این استانداردها چندین ویرایش داشته اند. که در ابتدا دسته بندی آن ها به صورت زیر بوده است:

ISO 9001
استاندارد تضمین کیفیت برای سازمان های طراح، تولید و ارائه کننده خدمات و نصب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ISO 9002 :
استاندارد تضمین کیفیت برای سازمان های تولید کننده و ارائه دهنده خدمات و نصب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ISO 9003 :
استاندارد تضمین کیفیت برای سازمان های بازرسی کننده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ISO 9004 :
خطوط راهنما برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅بعد از چندین ویرایش این استانداردها بصورت زیر تعریف شدند:

ISO 9000-2000 :
مبانی و واژگان مدیریت کیفیت

2000 یعنی ویرایش سال 2000 و 9000 هم به خاطر این بوده که زمانی که این استاندارد تدوین شده تا اون تاریخ 9000 استاندارد تدوین شده بود
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ISO 9001-2008
مبانی سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد اصلی مدیریت کیفیت که گواهینامه هم دارد. این استاندارد یکسری اصول و الزامات را معرفی می‌کند که هر شرکت باید آن‌ها را طراحی و تعریف و اجرا کند. معمولا گواهینامه‌ای که از طرف شرکت‌ها ارائه می‌شود در دوره‌های سالانه از طرف شرکت ارائه کننده یا ممیز، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تمدید می‌شود. این که آیا هنوز آن الزامات را رعایت می‌کنند یا فقط برای گرفتن گواهینامه و استفاده تبلیغاتی از آن بوده است. البته متاسفانه در ایران راه هایی برای دور زدن این ممیزی در هر سال وجود دارد.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ISO 9004-2000 :
خطوط راهنما برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت

یک استاندارد راهنما برای بهبود در ISO 9001است و گواهینامه ندارد چون راهنماست.

ایزو 10001
خطوط راهنما برای نیل به رضایتمندی مشتری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ایزو 10002
خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمان ها

این استاندارد موارد زیر را ارائه می‌کند:

_ تشخیص و ردیابی نیازها و انتظارات مشتریان ناراضی

_ ایجاد یک فرآیند برای نحوه رسیدگی به شکایات

_ تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کالا و خدمات مورد نیاز

_ ممیزی فرایند رسیدگی به شکایت مشتریان

_ کنترل اثربخشی اقدامات انجام شده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖.
ایزو 10003
یک راهنماست جهت مدیریت منازعات مشتری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖⁦

ایزو 10004

یک راهنماست بمنظور تعریف رضایت مشتری

مواردی که این استاندارد به توصیف و راهنمایی آن ها می‌پردازد عبارتند از :

_ رضایت مشتری یعنی چی؟

_ چطور اندازه‌گیری می‌شود؟

_ چطور این رضایت تامین می‌شود؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ایزو 10006
استاندارد دارای گواهینامه مختص مدیریت پروژه که به استاندارد مدیریت کیفیت پروژه هم معروف است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖
ایزو 10012
یک استاندارد راهنما برای سیستم‌های مدیریت اندازه‌گیری است.

به راهنمای الزامات فرآیندهای اندازه‌گیری و تجهیزات اندازه‌گیری معروف است.
این راهنما برای مدیریت كردن ریسك اثراتی است كه تجهیزات اندازه گیری و فرآیند های اندازه گیری می‌توانند با تولید نتایج نادرست بر كیفیت محصولات یك سازمان داشته باشند. بنابراین راهنمایی برای مدیریت فرآیندهای اندازه‌گیری و تایید اندازه شناختی تجهیزات اندازه‌گیری فراهم می‌کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ایزو 10013
استاندارد راهنمای مستندات سیستم مدیریت کیفیت.

راهنمایی‌هایی برای تهیه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنیاز برای ایجاد اطمینان از سیستم مدیریت كیفیت اثربخش كه متناسب با نیازهای خاص سازمان هم باشد بر طبق “رویکرد فرایندی”، ارائه می‎دهد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ایزو  10015
استاندارد مدیریت آموزش

این استاندارد در سازمان‌ها خیلی پرکاربرد شده است و مربوط می‌شود به تعریف یکسری فرآیند و مراحل و تکنیک برای استانداردسازی آموزش، ارزیابی اثربخشی آموزشی و تعریف بهینه دوره‌های آموزشی.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ایزو 10019
استاندارد راهنما برای انتخاب مشاورین سیستم مدیریت كیفیت و استفاده از خدمات آنان.

این استاندارد مربوط به این موارد می‌شود که چطور میتوان یک مشاور خوب را استخدام کرد؟ چطور باید قرارداد جامع و خوب مشاوره‌ای بست؟ شرح وظایف مشاور سیستم مدیریت کیفیت چیست؟ و …
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ایزو 13000
استاندارد ایرانی مدیریت کیفیت جامع برای حضور در بازارهای جهانی که دارای گواهینامه نیز هست.

این استاندارد توسط اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بر طبق شرایط کسب و کار ایران تدوین گردیده است که در سازمان ISO شماره گذاری شده. شرکت هایی که می‌خواهند IMS مستقر کنند، بهتر است این استاندارد را دریافت کنند. در این استاندارد از ISO 9001، OHSAS 18001، ISO 14001 و EFQM و الزامات مدیریت کیفیت یکپارچه استفاده شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ایزو 13485
استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط

این استاندارد ساختاری مشابه ISO9001 دارد اما در هر بخش الزامات و جزئیات بیشتری را در ارتباط با تجهیزات پزشکی اضافه کرده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ایزو 14001
استاندارد الزام آور مدیریت محیط زیست و دارای گواهینامه

این استاندارد الزامات قانونی، حقوقی و اخلاقی سازمان‌ها در راستای حفظ محیط زیست را مشخص می‌کند. برای اکثر سازمان‌های تولیدی از نظر قانونی داشتن گواهینامه این استاندارد الزام است. این استاندارد بر اساس چرخه دمینگ طراحی شده یعنی مراحل طراحی، بررسی، اصلاح و بهبود را در خود دارد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ایزو 15189
استاندارد الزام آور سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی و دارای گواهینامه.

نیازهای کیفی آزمایشگاه‌های پزشکی را مطرح می‌کند. بر اساس استاندارد مدیریت آزمایشگاه‌های کالیبراسیون (ISO17205) و استاندارد مدیریت کیفیت (ISO9001) طراحی شده و تضمین‌کننده نیازهای کیفی آزمایشگاه‌های پزشکی برای تضمین کیفیت آزمایش‌ها کیفیت نتایج آن ها است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖