✴یادگیری اجتماعی( SLT)

یادگیری اجتماعی از انواع مهم یادگیری است که از انسان اولیه تا انسان امروزه پیوسته از آن به شکل خودآگاه و ناخودآگاه بهره برده است. این سبک یادگیری، زمانی رخ می دهد که از راه مشاهده ی رفتار دیگران و تقلید و الگوبرداری یادگیری جدیدی در ما ایجاد شود. یادگیری اجتماعی نامهایی چون یادگیری جانشینی یا مشاهده ای هم در ادبیات بحث های یادگیری مطرح می شوند .
💡نظریه یادگیری اجتماعی توسط آلبرت بندورا ارائه شده است ، احتمالاً تاثیرگذارترین نظریه یادگیری و رشد بوده است. با وجودی که این نظریه ریشه در بسیاری از مفاهیم نظریه سنتی یادگیری دارد،

امّا بندورا اعتقاد دارد که آموزش مستقیم، تنها وسیله برای یادگیری نیست.

💥نظریه او، یک عنصر اجتماعی را نیز در نظر می‌گیرد و می‌گوید که مردم می‌توانند اطلاعات و رفتارهای جدید را از طریق مشاهده مردمان دیگر یادبگیرند. این نوع یادگیری را که به یادگیری (یا مدل‌سازی) مشاهده‌ای معروف است می‌توان برای توضیح انواع گسترده‌ای از رفتارها به کار برد.

💡البرت بندورا و همکارانش در سالهای ۶۹- ۱۹۶۵ یک رشته آزمایشهایی را با کودکان پیش دبستانی انجام دادند و نتیجه گرفتند که یادگیری بیشتر در این دسته از کودکان بر اثر مشاهده و تقلید انجام می گیرد و نیازی به عامل تقویتی نیز ندارد
💡به عقیده ی بندورا برای اینکه یادگیری مشاهده ای صورت گیرد لازم است چهار شرط رعایت شود:
۱- توجه به رفتاری که باید آموخته شود.

۲- حفظ صحنه های مشاهده شده و تجسم دقیق آنها هنگام لزوم.

۳- داشتن انگیزه برای بازسازی صحنه های مشاهده شده.

۴- امکان ذاتی فرد برای ایجاد دوباره ی صحنه؛ به سخن دیگر فرد باید دارای توانمندی به صحنه درآوردن مشاهدات خود باشد.

⚡با تحقیقات بعدی مشخص شد که یادگیری اجتماعی در بزرگسالان هم موضوعی بسیار جدی است و بزرگسالان هم بسیاری از چارچوب های فکری خود را به همین شکل در ذهن به شکل ناخودآگاه ساخته اند.

💡بندورا سه مدل پایه از یادگیری اجتماعی را تعریف کرده است:

✔مدل زنده، که مستلزم به نمایش گذاشتن یا انجام یک رفتار توسط فردی واقعی است.

✔مدل آموزشی کلامی، که مستلزم توصیف و توضیح یک رفتار است.

✔مدل نمادین، که مستلزم رفتار نشان داده شده شخصیت‌های واقعی یا ساختگی در کتاب‌ها، فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی یا رسانه‌های بر خط است.