خداوند را شاکریم که این توفقیق نصیب ما شد تا بتوانیم نیروهای متخصص و تراز بالا را در اختیار داشته باشیم و بتوانیم به واسطه آن ها پروزه های قوی و پر قدرتی رو برعهده بگیریم و به سبب این سابقه و تجتربه ایی که شرکت به دنبال دارد جزو پنج شرکت برتر در استان اردبیل باشیم شرکت شمسا این افتخار را دارد تا توسط اکثر انجمن ها و نظام ها و اصناف مجوز بگیرد و پای بر غرصه فعالیت علمی – تحقیقاتی و صنعتی بگذارد به واسطه ی این همه اعتبار و قدرت شرکت علم و صنعت شمسا با تلاش بی وقفه ی خود در آینده ایی نه چندان دور به شرکت های دانش بنیان خواهد پیوست.