حتما دقت کردید بسیاری از افراد هدف مشخصی از کار کردن دارند و عده ایی فقط به جهت سرگرمی وارد عرصه صنعت و کار می شوند و هیچ هدفی جز سرگرمی ندارند مثلا شخصی صرفا برای اینکه فقط شغلی داشته باشد وارد صنعت و کسب و کار می شود این در حالی است که شخص سرمایه و درامد مورد نیاز و بلکه بیش از آن را دارد .

حال چه اتفاقی می افتد این شخص علاوه بر اشغال کردن عرصه کسب و کار دیگری باعث می شود روحیه و هدف بسیاری از افراد کور شود آیا همه چیز سرمایه است؟ بسیار از مدیرعاملان و روسای شرکت ها هستند که سواد و دانش کافی را ندارند و فقط به دلیل داشتن سرمایه هنگفت و دادن هزینه آنچنانی  افراد رو به خدمت میگیرد و برای خود کسب و کاری راه می اندازد . بیایید کمی عاقلانه فکر کنیم و با همه چیز به جنبه سرگرمی و بازی نگاه نکنیم کشورمان برای رشد و توسعه نیازمند سواد دقت مدیریت و هزینه و سرمایه گذاری صحیح است تا بتواند مانند کشورهای صنعتی شود.