🔵 تکنیک “پومودورو” برای مدیریت زمان

🔷تکنیک ” پومودورو ” یا گوجه‌فرنگی یک روش مدیریت زمان است که می‌گويد ” بهترین تکه زمانی ” برابر است با 25 دقیقه‌ای که برای تهیه یک سس گوجه‌فرنگی لازم است . بعد از این 25 دقیقه باید یک وقفه در کار ایجاد شود .

◀️ این روش به شما کمک می‌کند همراه با زمان حرکت کنید و بر مهم‌ترین کاری که باید انجام شود متمرکز شوید .

🔴 برای استفاده از این روش ، باید 5 مرحله را مد نظر داشته باشید :

✔انتخاب وظیفه يا مهم‌ترین کاری که باید انجام دهید

✔تنظیم یک تایمر به مدت 25 دقیقه

✔متمرکز شدن روی کار تا زمانی که زنگ تایمر به صدا درآید

✔پنج دقیقه استراحت

✔تکرار این فرآیند تا چهار بار و هر بار 5 دقیقه استراحت کردن بین کار.