🔶همیشه خلاق باشید نوآوری کنید چه در عرصه کاری و چه در زندگی تکراری زندگی کردن و یک روند بودن انسان را پژمرده و دلزده می کند خلاقیت را به عنوان یک عنصر کلیدی در حیطه کار و زندگی خود قرار دهید از جملات باز دارنده خلاقیت دوری کنید و آنها را به زبان نیاورد .

◽متدوال ترین جملات بازدارنده خلاقیت:
▪نه
▪شدنی نیست
▪این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال شنیدم▪آره ، ولی اگر این کارا بکنی…(پیش بینی یک وضعیت مصیبت وار)
▪ما سالها قبل این ایده یا این کا را امتحان کردیم
◼تا حالا که کارها خوب پیش رفته، چه نیازی به این کار هست؟
◼من اشکالی در روند کنونی کارها نمی بینم.
◼زیاد عملی به نظر نمی رسد.
◼تابه حال هرگز چنین کاری نکردم.
◼بهتر است واقع بین باشیم.
◼شوخی می کنی؟
◼بهتر است از این موضوع پرت نیفتیم
◼برای این کار مهلت تعیین شده_وقت پرداخت ایده تو نیست.
◼در بودجه پیش بینی نشده.