1⃣ چه کسی شما را باور دارد و چطور می توانم با آنها ارتباط برقرار کنم؟

2⃣ چه کارآفرینانی شما را تحسین می کنند و چرا؟

3⃣ روند بازار خود را چگونه پیگیری می نمایید؟

4⃣ می توانید یک داستان درباره مشتری ای که محصول شما را استفاده می کند، بگوئید؟

5⃣ چگونه متوجه می شوید که چه مقدار پول نیاز دارید و اینکه آیا می توانید با سرمایه اندک، کسب و کار خود را گسترش دهید؟

6⃣ چطور میتوانم با ۵ تن از مشتریان شما که از محصولات یا خدمات شما استفاده کرده اند، ارتباط برقرار کنم؟

7⃣ در ۵ سال آینده و در نتیجه استفاده از محصولات یا خدمات شما، بازار به چه شکلی درخواهد آمد؟

8⃣ در این شغل چه اشتباهات دور از ذهنی داشته اید و چه تجربه ای از آنها کسب کرده اید؟

9⃣ اگر در ۳ یا ۵ سال آینده به این نتیجه برسیم که شما فرد مناسبی برای اداره این شرکت نیستید، چگونه با این موضوع کنار می آیید؟

🔟 آیا تا به حال از شغلی اخراج شده اید؟ درباره آن به ما بگوئید.