🔷 باهوش بودن ؟ خلاق بودن؟

برای اثبات اینکه باهوش بودن چقدر مهم است کافی است زندگی باهوش ترین انسانی که از او تست گرفته شد را ارزیابی کنیم.

در یک سالگی توانست بخواند، در ۹ سالگی به ۸ زبان زنده دنیا صحبت میکرد، در ۱۲ سالگی وارد معتبرترین دانشگاه جهان یعنی هاروارد شد، توانایی خارق العاده در یادگیری زبان های متفاوت و ریاضیات داشت، برخی بهره هوشی او را ۲۵۰ تخمین زده اند ، در سن ۴۶ سالگی هم از دنیا رفت ، یکی از کارهای مشهور او اختراع زبان Vendergood بود، آیا او را میشناسید؟ برای اینکه اسم او را بدانید باید به اینترنت مراجعه کنید.

«ویلیام جیم سایدیس» بهره هوشی اش از انیشتن و ادیسون و داوینچی و هر انسان چند قرن اخیر بیشتر بوده، پس چرا ما او را نمی شناسیم؟

چون ما در نهایت انسانهای متفکر و خلاق برایمان تاثیرگذار خواهند بود نه صرفا انسانهای باهوش، هوش یک ابزار است و تفکر و خلاقیت, مهارت استفاده از این ابزار.

من نمیدانم اگر سایدیس به اندازه ادیسون خلاقیت داشت چی اختراع میکرد ولی میدونم که از هوشش می تونست بهتر استفاده بکنه.