April 2020

۵ویژگی نوآوری برای کمک به نرخ پذیرش یا مقاومت بازار در مقابل یک محصول

By |2020-04-18T20:54:36+00:0018th April, 2020|خلاقیت و نوآوری|

5ویژگی نوآوری کمک می کند نرخ پذیرش یا مقاومت بازار در مقابل یک محصول؛ کالا یا خدمت؛ بهتر و دقیق تر مشخص شود : 1) مزیت نسبی-Relative Advantage ادراک نسبی بازار از ارزش نهایی یک کالا در مقایسه با کالاهای قدیمی 2) سازگاری-Compatibility سازگاری کالا بارفتارها هنجارها و ارزش های پذیرفته شده 3) پیچیدگی-Complexity درجه [...]

اهمیت خلاقیت

By |2020-04-15T04:37:22+00:0015th April, 2020|خلاقیت و نوآوری|

🔶همیشه خلاق باشید نوآوری کنید چه در عرصه کاری و چه در زندگی تکراری زندگی کردن و یک روند بودن انسان را پژمرده و دلزده می کند خلاقیت را به عنوان یک عنصر کلیدی در حیطه کار و زندگی خود قرار دهید از جملات باز دارنده خلاقیت دوری کنید و آنها را به زبان نیاورد [...]

هوش یا خلاقیت

By |2020-04-13T05:15:53+00:0013th April, 2020|خلاقیت و نوآوری|

🔷 باهوش بودن ؟ خلاق بودن؟ برای اثبات اینکه باهوش بودن چقدر مهم است کافی است زندگی باهوش ترین انسانی که از او تست گرفته شد را ارزیابی کنیم. در یک سالگی توانست بخواند، در ۹ سالگی به ۸ زبان زنده دنیا صحبت میکرد، در ۱۲ سالگی وارد معتبرترین دانشگاه جهان یعنی هاروارد شد، توانایی [...]

خلاق بودن و نوآوری کردن

By |2020-04-13T05:09:32+00:0013th April, 2020|خلاقیت و نوآوری|

همیشه خلاق باشید نوآوری کنید چه در عرصه کاری و چه در زندگی تکراری زندگی کردن و یک روند بودن انسان را پژمرده و دلزده می کند خلاقیت را به عنوان یک عنصر کلیدی در حیطه کار و زندگی خود قرار دهید از جملات باز دارنده خلاقیت دوری کنید و آنها را به زبان نیاورد [...]